Tibob Hospitalized Due To A Severe Soar Throat…

Tibob Hospitalized Due To A Severe Soar Throat, Prayers are Welcome

Tibob: Nothing to worry about but prayers are always welcome.

Se lopital mwen ye la paske gòj mwen ap fè m mal anpil anpil anpil depi jedi dènye. Sa gen rapò ak gwo operasyon nan gòj mwen te fè 4 an de sa. Men tout bagay ok. Doktè ak enfimyè yo fè yon pakèt madjigridji sou mwen, mete m nan serum, rale tout san k nan kò m.

Hopefully bagay sa yo mache paske depi yon semenn m pa ka vale e pannan weekend nan lè m t ap chante se kout igwaz nan gòj mwen t ap pran.

Bondye kapab…. men gòj la bezwen ti repo tou.
tibobhospitalized

tibobhospitalized2

Leave a Reply

All Artist Contacts Here on Chantepouchrist

All Artist Contacts Here on ChantepouchristAll Artist Contacts Here on Chantepouchrist

Latest Event

Latest Event

Event2

Event2
Copyright © 2014 Chantepouchrist · All rights reserved · Designed by Levanjiltv
Powered by Levanjiltv